skip to Main Content

Kopparfors Skogar söker ny VD

Som VD för Kopparsfors Skogar leder du ett av Sveriges större privata skogsföretag med ca 285 000 hektar
varav 240 000 hektar produktiv skogsmark. Kopparfors är ett skogsförvaltande bolag som är helägt av
förvaltningsbolaget FAM AB vilket ägs av de tre största Wallenbergstiftelserna via ägarbolaget Wallenberg lnvestments AB

Kopparfors omsätter ca 325 miljoner kronor och har 26 anställda. Huvudkontoret ligger i Faluan och distriktskontor i Ockelbo, Ljusdal
och Sysslebäck. Skogsvärdet beräknas till ca 10 miljarder kronor. Den huvudsakliga verksamheten består av skogsbruk med planering och
försäljning av avverkningsrätter samt skogsvård. Den årliga avverkningsvolymen ligger omkring 700 000 m3fub. Virket från Kopparfors
skogar går till olika industrier i främst Mellansverige. Övriga intäkter kommer i huvudsak från vindkraftsarrenden samt upplåtelser av
bland annat jakt och bergtäkter. Mer information om Kopparfors Skogar finns på www.kopparfors.se

Uppdraget
För att lyckas med uppdraget har du god förståelse för den skogliga förvaltningens behov och förutsättningar. Samtidigt skall du kunna
utveckla virkesaffärerna och även i övrigt verka för att utveckla bolagets affärsverksamhet. Du är en ledare som skapar förutsättningar
för en väl fungerande organisation och du är en skicklig kommunikatör gentemot kunder, den egna organisationen, leverantörer samt
myndigheter. Vidare ska VD tillsammans med ledning och styrelse ytterligare utveckla strategin för den långsiktiga skogliga fövaltningen.

Erfarenheter och kompetenser
En framtida VD bör vara dokumenterat kunnig inom skogsförvaltning och du är sannolikt jägmästare med inriktning på skoglig
förvaltning men har även erfarenhet av virkeshandel. Du har förmåga att leda genom andra i en geografiskt spridd organisation.
Du är affärsmässig och ser möjligheterna med digitalisering och har intresse för hållbarhet. Som person är du prestigelös med hög
integritet och du är bra på att kommunicera. Vidare har du god strategisk förmåga och stor egen drivkraft.

Upplysningar om tjänsten lämnas av:
Per-Allan Karlsson, Novare Executive Search,
070-542 19 31 per-allan.karlsson@novare.se
Johan Trolle-Löwen, ordförande Kopparfors
Skogar AB, 070-393 91 51

Novare Executive Search assisterar
Kopparfors Skogar i rekryteringen av en ny VD.
Välkommen med din intresseanmälan och CV
så snart som möjligt till kopparfors@novare.se.
Intervjuer genomförs löpande.

 

 

Back To Top