skip to Main Content

Skogsråvaror och förnybar energi

Kopparfors Skogar är en av Sveriges större privata markägare.
Vi producerar skogsråvara och upplåter mark och vatten till jakt och fiske.

Kopparfors Skogar stöttar omställningen till ökad andel förnybar energi genom produktion av biobränsle från skog och utveckling av vindkraft.

Back To Top