skip to Main Content

Här har inte många satt sin fot innan…

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade
Här har inte många satt sin fot innan…
Läs mer

Johan Skoog blir ny Skogschef hos Kopparfors Skogar

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade
Johan Skoog blir Kopparfors Skogars nya Skogschef
Läs mer

Kopparfors Skogar söker ny VD

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade
Kopparfors Skogar söker ny VD
Läs mer

Älgjakt 2021

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade
För en stor del av Sveriges befolkning är hösten synonymt med älgjakt.
Läs mer

Skogsbruk i praktiken – Skogsvård

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade
Det är dags för del 2 i filmserien om hur Kopparfors Skogar arbetar med modernt skogsbruk. Se filmen på denna länk för att få en bättre inblick i hur det kan gå till i verkligheten!
Läs mer

Kopparfors Skogar AB söker en Skogschef

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade
Vår resultatmässigt största och viktigaste funktion är planering av avverkningstrakter som vi sedan säljer till avverkande företag. Idag jobbar ett kompetent, drivet och utvecklingsinriktat team bestående av skogliga planerare, fältplanerare, naturvårdschef och planeringskoordinator med denna funktion. Vår nuvarande skogschef väljer att gå vidare till en annan tjänst inom skogssektorn och därför söker vi nu en ny chef och ledare för detta team.
Läs mer

Föryngring

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade
Som namnet antyder är föryngringsavverkning ett steg mot att skapa en ny generation skog. Redan i samband med planering av avverkningen sätts en plan för hur marken ska återbeskogas - val av markberedningsmetod och trädslag.
Läs mer

Skogsbruk i praktiken – från planering till avverkning

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade
Det finns många uppfattningar om modernt skogsbruk. Se filmen på denna länk för att få en bättre inblick i hur det kan gå till i verkligheten!
Läs mer

Restaurering av vattendrag

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade
Vattendraget Västerhocklan, som rinner genom Kopparfors marker i Los, ingår i projektet Rivers of LIFE som drivs av Länsstyrelsen Gävleborg och Jämtland.
Läs mer

Halland

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade
Kopparfors markinnehav ligger till största delen i Mellansverige, men ca 2 000 ha återfinns i Hallands län.
Läs mer

Naturvårdande skötsel

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade
En delmängd av Kopparfors produktiva skogar är klassade som NS-bestånd (NS står för naturvård med skötsel). Dessa bestånd har naturvärden som kräver skötsel för att bevaras och/eller förstärkas.
Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade
Nu kan du läsa Kopparfors Skogars första hållbarhetsredovisning.
Läs mer
Back To Top