skip to Main Content

Skogsbruk i praktiken – Skogsvård

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade
Det är dags för del 2 i filmserien om hur Kopparfors Skogar arbetar med modernt skogsbruk. Se filmen på denna länk för att få en bättre inblick i hur det kan gå till i verkligheten!
Läs mer

Kopparfors Skogar AB söker en Skogschef

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade
Vår resultatmässigt största och viktigaste funktion är planering av avverkningstrakter som vi sedan säljer till avverkande företag. Idag jobbar ett kompetent, drivet och utvecklingsinriktat team bestående av skogliga planerare, fältplanerare, naturvårdschef och planeringskoordinator med denna funktion. Vår nuvarande skogschef väljer att gå vidare till en annan tjänst inom skogssektorn och därför söker vi nu en ny chef och ledare för detta team.
Läs mer

Föryngring

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade
Som namnet antyder är föryngringsavverkning ett steg mot att skapa en ny generation skog. Redan i samband med planering av avverkningen sätts en plan för hur marken ska återbeskogas - val av markberedningsmetod och trädslag.
Läs mer

Skogsbruk i praktiken – från planering till avverkning

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade
Det finns många uppfattningar om modernt skogsbruk. Se filmen på denna länk för att få en bättre inblick i hur det kan gå till i verkligheten!
Läs mer

Restaurering av vattendrag

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade
Vattendraget Västerhocklan, som rinner genom Kopparfors marker i Los, ingår i projektet Rivers of LIFE som drivs av Länsstyrelsen Gävleborg och Jämtland.
Läs mer

Halland

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade
Kopparfors markinnehav ligger till största delen i Mellansverige, men ca 2 000 ha återfinns i Hallands län.
Läs mer

Naturvårdande skötsel

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade
En delmängd av Kopparfors produktiva skogar är klassade som NS-bestånd (NS står för naturvård med skötsel). Dessa bestånd har naturvärden som kräver skötsel för att bevaras och/eller förstärkas.
Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade
Nu kan du läsa Kopparfors Skogars första hållbarhetsredovisning.
Läs mer

Föryngringsavverkning

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade
Efter många års skötsel och tillväxt är det dags för skörd. Tidpunkten för avverkning beror på trädslag, markens bördighet och var i landet skogen växer.
Läs mer

Skogsbilvägar

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade
Var fjärde resa i landet startar på en enskild väg! På Kopparfors marker finns ungefär 3 600 km skogsbilväg. Förutom virkestransporter från skogen till industrin skapar det enskilda vägnätet möjligheter för både boende och besökare.
Läs mer

Kopparfors söker Fältplanerare och vikarierande/biträdande skogsvårdsledare

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade
Vår skogsvårdschef ska vara föräldraledig från och med i höst och då kommer vår skogsvårdsledare i Ockelbo att vikariera som skogsvårdschef. Samtidigt behöver vi förstärka vår planeringsorganisation. Därför söker vi nu en medarbetare till en kombinerad tjänst som Fältplanerare och vikarierande/biträdande skogsvårdsledare.
Läs mer

Kopparfors Skogar storsatsar på Arevos miljövänliga biostimulant

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade
– Det är en god investering, både för lönsamhet och för hållbarhet, konstaterar Lars Sängstuvall, skogschef på Kopparfors Skogar.
Läs mer
Back To Top