skip to Main Content

Externrevision Certifiering

Nyheter om Kopparfors

Externrevision certifiering

Läs mer

Med hänsyn till naturen- skogsbrukets utveckling

Nyheter om Kopparfors

Med hänsyn till naturen - skogsbrukets utveckling

Läs mer

Årets första Naturvårdsbränning

Nyheter om Kopparfors

Årets första Naturvårdsbränning

Läs mer

Årlig nyckelbiotopskalibrering.

Nyheter om Kopparfors

Årlig nyckelbiotopskalibrering.

Läs mer

Fungerande skogsvårdsföretag är en förutsättning för Kopparfors skogsbruk

Nyheter om Kopparfors

Fungerande skogsvårdsföretag är en förutsättning för Kopparfors skogsbruk

Läs mer

Björn Norin blir områdesansvarig planerare på Bollnäsområdet på Ockelbo distrikt

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade

Björn Norin blir områdesansvarig planerare på Bollnäsområdet på Ockelbo distrikt.

Läs mer

Henrik Björk blir områdesansvarig planerare i Ludvika

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade

Henrik Björk blir områdesansvarig planerare i Ludvika

Läs mer

Förändringar i delar av Kopparfors Skogars organisation.

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade

Förändringar i delar av Kopparfors Skogars organisation.

Läs mer

Tobias Karlsson blir Planerare i Falun

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade

Tobias Karlsson blir Planerare i Falun

Läs mer

Fångstgropar i norra Värmland

Nyheter om Kopparfors
I norra Värmland finns 800 fångstgropar för älgjakt varav ett hundratal välbevarade går att hitta på strandterrassen ovanför Klarälvsdalen vid byarna Likenäs och Transtrand. Dessa vittnar om människors tusenåriga förmåga att leva av naturens resurser.
Läs mer

Jakt 2022

Nyheter om Kopparfors
Vilt är en viktig och självklar del av skogslandskapet och ska finnas i långsiktigt vitala populationer. Den adaptiva klövviltförvaltningen strävar efter balans mellan klövviltstammar och fodertillgång för att uppnå såväl hög skogsproduktion som livskraftiga viltstammar av hög kvalitet.
Läs mer

Invasiva arter. Från blommor till kräftor

Nyheter om Kopparfors

Invasiva arter. Från blommor till kräftor

Läs mer
Back To Top