skip to Main Content

Kopparfors Skogar söker områdesansvarig planerare till Ockelbo

Nyheter om Kopparfors
Vår områdesansvariga planerare i Bollnäs går vidare till andra arbetsuppgifter inom företaget och vi söker därför en ersättare, välkommen att bli en av oss!
Läs mer

Fångstgropar i norra Värmland

Nyheter om Kopparfors
I norra Värmland finns 800 fångstgropar för älgjakt varav ett hundratal välbevarade går att hitta på strandterrassen ovanför Klarälvsdalen vid byarna Likenäs och Transtrand. Dessa vittnar om människors tusenåriga förmåga att leva av naturens resurser.
Läs mer

Jakt 2022

Nyheter om Kopparfors
Vilt är en viktig och självklar del av skogslandskapet och ska finnas i långsiktigt vitala populationer. Den adaptiva klövviltförvaltningen strävar efter balans mellan klövviltstammar och fodertillgång för att uppnå såväl hög skogsproduktion som livskraftiga viltstammar av hög kvalitet.
Läs mer

Invasiva arter. Från blommor till kräftor

Nyheter om Kopparfors

Invasiva arter. Från blommor till kräftor

Läs mer

Skördetid i skogen – Allemansrätten gör det möjligt för alla

Nyheter om Kopparfors

Skördetid i skogen - Allemansrätten gör det möjligt för alla

Läs mer

Naturvårdsbränning i egen regi vid Mackskalaflugen

Nyheter om Kopparfors

Naturvårdsbränning i egen regi vid Mackskalaflugen

Läs mer

Kopparfors Skogar startar med skogssådd

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade

Kopparfors Skogar startar med skogssådd.

Läs mer

Fredrik Johansson blir Skogvårdsledare/Planerare på Höljes distrikt

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade

Fredrik Johansson blir Skogsvårdsledare/Planerare på Höljes distrikt

Läs mer

Framtidens produkter och koldioxidbindare anno 2022 är redo.

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade

Framtidens produkter och koldioxidbindare anno 2022 är redo!

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2021

Nyheter om Kopparfors

Hållbarhetsredovisning för 2021

Läs mer

Naturvårdsbränning i Höljes

Nyheter om Kopparfors
Läs mer

Kopparfors Skogar söker kombinerad Fältplanerare och Skogsvårdsledare till Sysslebäck

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade
Vi söker kombinerad Fältplanerare och Skogsvårdsledare till Sysslebäck
Läs mer
Back To Top