skip to Main Content

Fungerande skogsvårdsföretag är en förutsättning för Kopparfors skogsbruk

Nyheter om Kopparfors

Fungerande skogsvårdsföretag är en förutsättning för Kopparfors skogsbruk

Läs mer

Björn Norin blir områdesansvarig planerare på Bollnäsområdet på Ockelbo distrikt

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade

Björn Norin blir områdesansvarig planerare på Bollnäsområdet på Ockelbo distrikt.

Läs mer

Henrik Björk blir områdesansvarig planerare i Ludvika

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade

Henrik Björk blir områdesansvarig planerare i Ludvika

Läs mer

Förändringar i delar av Kopparfors Skogars organisation.

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade

Förändringar i delar av Kopparfors Skogars organisation.

Läs mer

Tobias Karlsson blir Planerare i Falun

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade

Tobias Karlsson blir Planerare i Falun

Läs mer

Fångstgropar i norra Värmland

Nyheter om Kopparfors
I norra Värmland finns 800 fångstgropar för älgjakt varav ett hundratal välbevarade går att hitta på strandterrassen ovanför Klarälvsdalen vid byarna Likenäs och Transtrand. Dessa vittnar om människors tusenåriga förmåga att leva av naturens resurser.
Läs mer

Jakt 2022

Nyheter om Kopparfors
Vilt är en viktig och självklar del av skogslandskapet och ska finnas i långsiktigt vitala populationer. Den adaptiva klövviltförvaltningen strävar efter balans mellan klövviltstammar och fodertillgång för att uppnå såväl hög skogsproduktion som livskraftiga viltstammar av hög kvalitet.
Läs mer

Invasiva arter. Från blommor till kräftor

Nyheter om Kopparfors

Invasiva arter. Från blommor till kräftor

Läs mer

Skördetid i skogen – Allemansrätten gör det möjligt för alla

Nyheter om Kopparfors

Skördetid i skogen - Allemansrätten gör det möjligt för alla

Läs mer

Naturvårdsbränning i egen regi vid Mackskalaflugen

Nyheter om Kopparfors

Naturvårdsbränning i egen regi vid Mackskalaflugen

Läs mer

Kopparfors Skogar startar med skogssådd

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade

Kopparfors Skogar startar med skogssådd.

Läs mer

Fredrik Johansson blir Skogvårdsledare/Planerare på Höljes distrikt

Nyheter om Kopparfors, Okategoriserade

Fredrik Johansson blir Skogsvårdsledare/Planerare på Höljes distrikt

Läs mer
Back To Top