skip to Main Content

Kopparfors Skogar erbjuder här en möjlighet till tidig dialog. Syftet är att Du som har synpunkter eller information om ett av våra vindområden skall ha möjlighet att delge oss detta före projektering påbörjas för en eventuell vindkraftsetablering.

Du har här möjlighet att lämna in synpunkter om ett visst vindområde redan innan Kopparfors Skogar har tecknat avtal med en projektör. Om det sedan blir aktuellt med projektering inom vindområdet kommer vi att sammanställa synpunkterna och lämna dessa till projektören.

Du kan se kartor med vindområden här:

Vindområden KSAB Södra delen 230622

Vindområden KSAB Norra delen 240109

För att lämna dina synpunkter kan du kontakta oss antingen via brev eller mail

Kopparfors Skogar AB
Vindkraftansvarig
Slaggatan 25
791 71 FALUN

e-post: info@kopparfors.se.

Back To Top