skip to Main Content

På Kopparfors Skogars marker i Ockelbo och Bollnäs kommuner har byggnation färdigställts av vindkraftparken Åmot-Lingbo-Tönsen (»Valhalla«) som omfattar 85 verk med en totaleffekt om 365 MW.

Läs mer om vindkraftparken på  OX2:s hemsida

Back To Top