skip to Main Content

På Kopparfors Skogars marker i Ockelbo och Bollnäs kommuner har byggnation färdigställts av vindkraftparken Åmot-Lingbo-Tönsen (»Valhalla«) som omfattar 85 verk med en totaleffekt om 365 MW. Läs mer om vindkraftparken på  OX2:s hemsida

I Smedjebackens kommun söder om Hällsjön driver Stena Renewable ett projekt på Kopparfors marker. Läs mer om projektet på Stena Renewables hemsida

I Säters kommun  i trakterna omkring Silvberg driver Grusell Energi ett vindkraftprojekt.

I nordvästra delen av Ljusdals kommun driver Sca Energy/ OX2  ett vindkraftprojekt. Läs mer om projektet här

Ca. 13 km öster om Los i Ljusdals kommun driver Nordex  ett vindkraftprojekt vid namn Hemberget. Endast en mindre del av projektet ligger på Kopparfors marker.

I Falu kommun  i trakterna omkring sjön Logärden driver sedan flera år Sundborn Vind ett vidnkraftprojekt delvis på Kopparfors marker.

Back To Top