skip to Main Content

På Kopparfors Skogars marker i Ockelbo och Bollnäs kommuner pågår byggnation av vindkraftparken Åmot-Lingbo-Tönsen (»Valhalla«) som omfattar 85 verk med en totaleffekt om 365 MW. Parken planeras att tas i drift 2020 och under byggtiden är tillgängligheten i området begränsad.

Läs mer om projektet på vår partner OX2:s hemsida

Back To Top