skip to Main Content

På Kopparfors marker i Smedjebackens kommun söder om Hällsjön driver SR Energy ett projekt på Kopparfors marker. Läs mer om projektet på SR Energys hemsida

I Säters kommun  i trakterna omkring Silvberg driver Grusell Energi ett vindkraftprojekt. I samma kommun driver Vindr AB ett projekt på ett område mellan sjöarna Björkljustern och Björkan. Vidare driver Galileo (GGE Nordics Sweden AB) ett projekt sydost om Grängshammar.

I nordvästra delen av Ljusdals kommun driver Sca Energy/ OX2  vindkraftprojektet Grubban. Läs mer om projektet här

I norra delen av Ljusdals kommun driver RWE projekt Källmyrberget- Läs mer om det här

RWE undersöker vidare möjligheten för vindkraft dels i Ockelbo kommun i ett område söder om Åmot (Gruvberget, Mäcksjöberget, Häståsen), dels i Smedjebackens kommun i ett område sydost om Hagge (Vinarheden, Lövberget, Bångtjärnsberget).

Ca. 13 km öster om Los i Ljusdals kommun driver Nordex Sverige AB tillsammans med OX2 AB vindkraftprojektet Hemberget. Endast en mindre del av projektet ligger på Kopparfors marker.

Fred. Olsen Renewables driver i norra delen av Torsby kommun projektet Röknölen. Bolaget utvärderar även möjligheter för vindkraft på ett annat områden längre västerut i Torsby kommun. 

Utöver ovanstående projekt undersöker OX2 AB förutsättningar för etablering av vindkraft på områdena Lillås, Norrberget och Tennberget-Linåsen i Bollnäs kommun, Toxberget och Mörtåsen i Falu kommun, Tågåsberget och Harkranksberget i Smedjebackens kommun samt Blixtaberget i Hedemora kommun.

Eurowind Energy AB undersöker möjligheter för vindkraft i den norra delen av Halmstads kommun i närheten av Kragared.

Eolus driver ett projekt mellan Siggebohyttan och Fornbohyttan i Lindesbergs kommun.

Slutligen undersöker Arise AB möjligheterna i ett område i sydvästra delen av Söderhamns kommun.

Vill du veta mer om dessa områden eller om du vill träffa oss angående dessa områden är du välkommen att kontakta ansvarig för vindkraft på Kopparfors Skogar: Torsten Persson, torsten.persson@kopparfors.se, 070-307 10 66.

Back To Top