skip to Main Content

På Kopparfors marker i Smedjebackens kommun söder om Hällsjön driver Stena Renewable ett projekt på Kopparfors marker. Läs mer om projektet på Stena Renewables hemsida

I Säters kommun  i trakterna omkring Silvberg driver Grusell Energi ett vindkraftprojekt.

I nordvästra delen av Ljusdals kommun driver Sca Energy/ OX2  vindkraftprojektet Grubban. Läs mer om projektet här

I norra delen av Ljusdals kommun driver RWE projekt Källmyrberget- Läs mer om det här

Ca. 13 km öster om Los i Ljusdals kommun driver Nordex Sverige AB tillsammans med OX2 AB vindkraftprojektet Hemberget. Endast en mindre del av projektet ligger på Kopparfors marker.

Fred. Olsen Renewables driver i norra delen av Torsby kommun projektet Röknölen. Bolaget utvärderar även möjligheter för vindkraft på ett annat områden längre västerut i Torsby kommun. 

Utöver ovanstående projekt undersöker OX2 AB förutsättningar för etablering av vindkraft på områdena Lillås, Norrberget och Tennberget-Linåsen i Bollnäs kommun, Alderberget i Ljusdals kommun, Toxberget och Mörtåsen i Falu kommun samt Blixtaberget i Hedemora kommun.

Eurowind Energy AB undersöker möjligheter för vindkraft i den norra delen av Halmstads kommun i närheten av Kragared.

Slutligen undersöker Arise AB möjligheterna i ett område i sydvästra delen av Söderhamns kommun.

Vill du veta mer om dessa områden är du välkommen att kontakta ansvarig för vindkraft på Kopparfors Skogar: Torsten Persson, torsten.persson@kopparfors.se, 070-307 10 66.

Back To Top