skip to Main Content

På Kopparfors marker i Smedjebackens kommun söder om Hällsjön driver Stena Renewable ett projekt på Kopparfors marker. Läs mer om projektet på Stena Renewables hemsida

I Säters kommun  i trakterna omkring Silvberg driver Grusell Energi ett vindkraftprojekt.

I nordvästra delen av Ljusdals kommun driver Sca Energy/ OX2  vindkraftprojektet Grubban. Läs mer om projektet här

I norra delen av Ljusdals kommun driver RWE projekt Källmyrberget- Läs mer om det här

Ca. 13 km öster om Los i Ljusdals kommun driver Nordex Sverige AB tillsammans med OX2 AB vindkraftprojektet Hemberget. Endast en mindre del av projektet ligger på Kopparfors marker.

Utöver ovanstående projekt undersöker OX2 AB förutsättningar för etablering av vindkraft på områdena Lillås, Norrberget och Tennberget-Linåsen i Bollnäs kommun, Alderberget i Ljusdals kommun, Toxberget och Mörtåsen i Falu kommun samt Blixtaberget i Hedemora kommun.

Eurowind Energy AB undersöker möjligheter för vindkraft i den norra delen av Halmstads kommun i närheten av Kragared.

Fred. Olsen Renewables undersöker möjligheter för etablering på två områden i norra delen av Torsby kommun och slutligen undersöker Arise AB möjligheterna i ett område i sydvästra delen av Söderhamns kommun.

Vill du veta mer om dessa områden är du välkommen att kontakta ansvarig för vindkraft på Kopparfors Skogar: Torsten Persson, torsten.persson@kopparfors.se, 070-307 10 66.

Back To Top