skip to Main Content

På Kopparfors marker i Smedjebackens kommun söder om Hällsjön håller SR Energy på att uppföra vindkraftsparken Älgkullen som delvis ligger på Kopparfors marker. Läs mer om projektet på SR Energys hemsida.

I Säters kommun  i trakterna omkring Silvberg driver Grusell Energi ett vindkraftsprojekt. I samma kommun driver Vindr AB ett projekt på ett område mellan sjöarna Björkljustern och Björkan.

I nordvästra delen av Ljusdals kommun driver SCA Energy/ OX2  vindkraftsprojektet Grubban. Läs mer om projektet här

I norra delen av Ljusdals kommun driver RWE projekt Källmyrberget- Läs mer om det här

RWE undersöker vidare möjligheten för vindkraft dels i Ockelbo kommun i ett område söder om Åmot (Gruvberget, Mäcksjöberget, Häståsen), dels i Smedjebackens kommun i ett område sydost om Hagge (Vinarheden, Lövberget, Bångtjärnsberget).

Fred. Olsen Renewables driver i norra delen av Torsby kommun projektet Röknölen. Bolaget utvärderar även möjligheter för vindkraft på ett annat områden längre västerut i Torsby kommun.

SR Energy undersöker möjligheterna för vindkraft i ett område omkring Buberget och Blåkullberget i Smedjebackens kommun samt ett område strax söder om Ludvika kallat Sausberget.

Landinfra Energy AB undersöker möjligheter för vindkraft i ett område norr om sjön Letten i Torsby kommun. 

Utöver ovanstående projekt undersöker OX2 AB förutsättningar för etablering av vindkraft på områdena Lillås, Norrberget och Tennberget-Linåsen i Bollnäs kommun, Toxberget och Mörtåsen i Falu kommun, Tågåsberget och Harkranksberget i Smedjebackens kommun samt Blixtaberget i Hedemora kommun.

Eolus driver ett projekt mellan Siggebohyttan och Fornbohyttan i Lindesbergs kommun.

Slutligen undersöker Arise AB möjligheterna i ett område i sydvästra delen av Söderhamns kommun.

Vill du veta mer om dessa områden eller om du vill träffa oss angående dessa områden är du välkommen att kontakta ansvarig för vindkraft på Kopparfors Skogar: Torsten Persson, torsten.persson@kopparfors.se, 070-307 10 66.

Back To Top