skip to Main Content

Vår mission, vision och värdegrund visar den grundläggande inriktningen för koncernens verksamhet, vad vi vill uppnå och åstadkomma.

Mission
Kopparfors Skogar brukas med rationella skogsbruksmetoder, god miljöhänsyn samt kvalitet och effektivitet i utförda arbeten

Vision
Kopparfors Skogar ska genom långsiktigt ägande och hållbart brukande av skog, mark och vatten, optimera företagets avkastning och värde.

Värdegrund
Vi är utvecklingsinriktade och vill åstadkomma hållbara resultat. Vi möter medarbetare och omvärld med öppenhet och respekt.

Back To Top