skip to Main Content

Kopparfors Skogar upprätthåller certifiering enligt FSC® och PEFC. Certifieringsåtagandena ställer krav på hur verksamheten ska bedrivas samt är ett sätt att kommunicera verksamheten externt.

Kopparfors Skogar har ett långsiktigt åtagande att följa de svenska FSC- och PEFC-standarderna samt svensk lagstiftning. Markinnehavet är gruppcertifierat enligt Forest Stewardship Council® (FSC) och Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) sedan bolaget etablerades 2019.

Kopparfors Skogar är medlem och gruppcertifierat hos Skogscertifiering Prosilva
(PEFC-1700081, FSC-SCS-FM/COC-00153G).

           


Om du har synpunkter på Kopparfors Skogars verksamhet eller av annan anledning vill komma i kontakt med Prosilva kan du nå dom här:
https://skogscertifiering.se/ 
e-post: kontakta@skogscertifiering.se

Du kan även skicka in synpunkter direkt till Kopparfors Skogar AB:
e-post: info@kopparfors.se

Ansvarig för Kopparfors Skogars certifikat:

Torsten Persson
Chef System och processer
070 307 10 66
torsten.persson@kopparfors.se

Back To Top