skip to Main Content

Kopparfors Skogar upprätthåller certifiering enligt FSC® och PEFCTM. Certifieringsåtagandena ställer krav på hur verksamheten ska bedrivas samt är ett sätt att kommunicera verksamheten externt.

Kopparfors Skogar har ett långsiktigt åtagande att följa de svenska FSC- och PEFC-standarderna samt svensk lagstiftning. Markinnehavet är gruppcertifierat enligt Forest Stewardship Council® (FSC) och Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC) sedan bolaget etablerades 2019.

Kopparfors Skogar är medlem och gruppcertifierat hos Skogscertifiering Prosilva
(PEFC-1700081, FSC-SCS-FM/COC-00153G).

     

Kontaktuppgifter

Moa Widman
Skogsvårdschef
070 307 10 89
moa.widman@kopparfors.se

Back To Top