skip to Main Content

HUVUDKONTOR

Kopparfors Skogar AB
Trotzgatan 25
791 71 Falun

info@kopparfors.se

DISTRIKTSKONTOR

FALUN
Kopparfors Skogar AB
Trotzgatan 25
791 71 Falun

LJUSDAL
Kopparfors Skogar AB
Björkhamrevägen 6
827 35 Ljusdal

OCKELBO
Kopparfors Skogar AB
Herrgårdsvägen 12
816 30  Ockelbo

HÖLJES
Kopparfors Skogar AB
Klarälvsvägen 13A
680 60 Sysslebäck

LEDNINGSGRUPP

LEDNINGSGRUPP

Per Österberg

Per Österberg
Verkställande direktör
070 341 86 09
per.osterberg@kopparfors.se

Johan Skoog

Johan Skoog
Skogschef
070 558 50 77
johan.skoog@kopparfors.se

Magnus Bauer

Magnus Bauer
CFO
070 249 56 18
magnus.bauer@kopparfors.se

SKOG

SKOG

Johan Skoog

Johan Skoog
Skogschef
070 558 50 77
johan.skoog@kopparfors.se

Per Mellstrom

Per Mellström
Skogsvårds- och Viltförvaltningschef

070 620 88 59

per.mellstrom@kopparfors.se

Ida Heurlin

Ida Heurlin
Naturvårdschef
070 234 93 12
ida.heurlin@kopparfors.se

Johan Persson

Johan Persson
Planerings- och Vägspecialist
076 850 05 61
johan.persson@kopparfors.se

FASTIGHETER

FASTIGHETER

Lars Bremer

Lars Bremer
Fastighetschef
070 307 10 69
lars.bremer@kopparfors.se

EKONOMI

EKONOMI

Magnus Bauer

Magnus Bauer
CFO
070 249 56 18
magnus.bauer@kopparfors.se

Lena Ahlback

Lena Ahlbäck
Controller/redovisningsansvarig
070 307 90 15
lena.ahlback@kopparfors.se

Lena E

Lena Engström
Redovisningsekonom
072 733 55 13
lena.engstrom@kopparfors.se

IT OCH VINDKRAFT

SYSTEM OCH PROCESSER

Torsten Persson

Torsten Persson
Chef system och processer
Certifiering, vind-och solkraft
070 307 10 66
torsten.persson@kopparfors.se

Anders Norlin

Anders Norlin
Virkeschef
070 302 83 16
anders.norlin@kopparfors.se

Bjorn Henningsson

Björn Henningsson
GIS-specialist

070 307 10 77
bjorn.henningsson@kopparfors.se

FALUN

FALUN

Hnerik Björk

Henrik Björk
Skoglig planerare, Ludvika
076 850 01 91
henrik.bjork@kopparfors.se

Erik Danielsson

Erik Danielsson
Skoglig planerare, Falun
076 850 07 70
erik.danielsson@kopparfors.se

Tomas Salander

Tomas Salander
Skogsvårdsledare
070 658 73 05
tomas.salander@kopparfors.se

Erik F

Erik Fernlund
Skoglig planerare, Norn
070 285 51 82
erik.fernlund@kopparfors.se

Tobias Karlsson

Tobias Karlsson
Skoglig planerare
076 14 03 822
tobias.karlsson@kopparfors.se

LJUSDAL

LJUSDAL

Henrik Johansson

Henrik Johansson
Skoglig planerare, Ramsjö
070 348 26 39
henrik.johansson@kopparfors.se

Niklas Naslund

Niklas Näslund
Skoglig planerare, Los
076 850 20 73
niklas.naslund@kopparfors.se

Erik Gunnarsson

Erik Gunnarsson
Skogsvårdsledare
076 850 18 44
erik.gunnarsson@kopparfors.se

OCKELBO

OCKELBO

Andreas Johansson

Andreas Johansson
Skoglig planerare, Björnmossen
072 714 31 46
andreas.johansson@kopparfors.se

Björn Norin

Björn Norin
Skoglig planerare, Bollnäs
070 630 98 95
bjorn.norin@kopparfors.se

Johan Persson

Johan Persson
Planerings- och Vägspecialist
076 850 05 61
johan.persson@kopparfors.se

Per Eriksson

Per Eriksson
Skoglig planerare, Åmot
076 850 00 51
per.eriksson@kopparfors.se

Per Mellstrom

Per Mellström
Skogsvårds- och Viltförvaltningschef
070 620 88 59
per.mellstrom@kopparfors.se

Fredrik K

Fredrik Karlsson
Skogsvårdsledare
073 041 88 58
fredrik.karlsson@kopparfors.se

OCKELBO

HÖLJES

Roger Henriksson

Roger Henriksson
Skoglig planerare
070 653 56 66
roger.henriksson@kopparfors.se

Fredrik Johansson

Fredrik Johansson
Skoglig planerare/Skogsvårdsledare
076 118 66 93
fredrik.johansson@kopparfors.se

Per Aas

Per Aas
Skoglig planerare
070 301 55 74
per.aas@kopparfors.se

SYNPUNKTER/INFORMATION

Har du synpunkter på Kopparfors Skogar eller några andra funderingar?

Kontakta oss på info@kopparfors.se.

Back To Top