skip to Main Content

HUVUDKONTOR

Kopparfors Skogar AB
Trotzgatan 25
791 71 Falun

info@kopparfors.se

DISTRIKTSKONTOR

FALUN
Kopparfors Skogar AB
Trotzgatan 25
791 71 Falun

LJUSDAL
Kopparfors Skogar AB
Södra Järnvägsgatan 52, plan 2
827 32  Ljusdal

OCKELBO
Kopparfors Skogar AB
Herrgårdsvägen 12
816 30  Ockelbo

HÖLJES
Kopparfors Skogar AB
Klarälvsvägen 13A
680 60 Sysslebäck

LEDNINGSGRUPP

LEDNINGSGRUPP

Lars-Erik Wigert

Lars-Erik Wigert
Verkställande direktör
070 307 10 70
lars-erik.wigert@kopparfors.se

Lars Sangstuvall

Lars Sängstuvall
Skogschef
070 249 18 64
lars.sangstuvall@kopparfors.se

Magnus Bauer

Magnus Bauer
CFO
070 249 56 18
magnus.bauer@kopparfors.se

SKOG

SKOG

Lars Sangstuvall

Lars Sängstuvall
Skogschef
070 249 18 64
lars.sangstuvall@kopparfors.se

Moa Widman

Moa Widman
Skogsvårdschef

070 307 10 89
moa.widman@kopparfors.se

Bjorn Henningsson

Björn Henningsson
Planeringschef

070 307 10 77
bjorn.henningsson@kopparfors.se

Anders Norlin

Anders Norlin
Virkeschef, väg
070 302 83 16
anders.norlin@kopparfors.se

Nicklas Samils

Nicklas Samils
Chefsekolog
070 307 10 71
nicklas.samils@kopparfors.se

FASTIGHETER

FASTIGHETER

Lars Bremer

Lars Bremer
Fastighetschef
070 307 10 69
lars.bremer@kopparfors.se

Irene Wellert

Irene Wellert
Nyttjanderättsansvarig/ekonom
070 307 10 78
Irene.wellert@kopparfors.se

EKONOMI

EKONOMI

Magnus Bauer

Magnus Bauer
CFO
070 249 56 18
magnus.bauer@kopparfors.se

Lena Ahlback

Lena Ahlbäck
Controller/redovisningsansvarig
070 307 90 15
lena.ahlback@kopparfors.se

Irene Wellert

Irene Wellert
Nyttjanderättsansvarig/ekonom
070 307 10 78
Irene.wellert@kopparfors.se

IT OCH VINDKRAFT

IT OCH VINDKRAFT

Torsten Persson

Torsten Persson
IT- och vindkraftschef
070 307 10 66
torsten.persson@kopparfors.se

FALUN

FALUN

Jeanette Sandgren

Jeanette Sandgren
Skoglig planerare. Ludvika
076 850 01 91
jeanette.sandgren@kopparfors.se

Erik Danielsson

Erik Danielsson
Skoglig planerare, Falun
076 850 07 70
erik.danielsson@kopparfors.se

Tomas Salander

Tomas Salander
Skogsvårdsledare
070 658 73 05
tomas.salander@kopparfors.se

LJUSDAL

LJUSDAL

Henrik Johansson

Henrik Johansson
Skoglig planerare, Ramsjö
070 348 26 39
henrik.johansson@kopparfors.se

Niklas Naslund

Niklas Näslund
Skoglig planerare, Los
076 850 20 73
niklas.naslund@kopparfors.se

Erik Gunnarsson

Erik Gunnarsson
Skogsvårdsledare
076 850 18 44
erik.gunnarsson@kopparfors.se

OCKELBO

OCKELBO

Andreas Johansson

Andreas Johansson
Skoglig planerare, Björnmossen
072 714 31 46
andreas.johansson@kopparfors.se

André Eklund

André Eklund
Skoglig planerare
073 098 68 79
andre.eklund@kopparfors.se

Johan Persson

Johan Persson
Skoglig planerare, Bollnäs
076 850 05 61
johan.persson@kopparfors.se

Per Eriksson

Per Eriksson
Skoglig planerare, Åmot
076 850 00 51
per.eriksson@kopparfors.se

Per Mellstrom

Per Mellström
Skogsvårdsledare
070 620 88 59
per.mellstrom@kopparfors.se

HÖLJES

HÖLJES

Roger Henriksson

Roger Henriksson
Skoglig planerare/Skogsvårdsledare
070 653 56 66
roger.henriksson@kopparfors.se

SYNPUNKTER/INFORMATION

Har du synpunkter på Kopparfors Skogar eller några andra funderingar?

Kontakta oss på info@kopparfors.se.

Back To Top