skip to Main Content

HUVUDKONTOR

Kopparfors Skogar AB
Trotzgatan 25
791 71 Falun

info@kopparfors.se

DISTRIKTSKONTOR

FALUN
Kopparfors Skogar AB
Trotzgatan 25
791 71 Falun

LJUSDAL
Kopparfors Skogar AB
Björkhamrevägen 6
827 35 Ljusdal

OCKELBO
Kopparfors Skogar AB
Herrgårdsvägen 12
816 30  Ockelbo

HÖLJES
Kopparfors Skogar AB
Klarälvsvägen 13A
680 60 Sysslebäck

LEDNINGSGRUPP

LEDNINGSGRUPP

person

Per Österberg
Verkställande direktör
070 – 341 86 09
per.osterberg@kopparfors.se

Johan Skoog

Johan Skoog
Skogschef
070 558 50 77
johan.skoog@kopparfors.se

Magnus Bauer

Magnus Bauer
CFO
070 249 56 18
magnus.bauer@kopparfors.se

SKOG

SKOG

Johan Skoog

Johan Skoog
Skogschef
070 558 50 77
johan.skoog@kopparfors.se

Per Mellstrom

Per Mellström
Skogsvårds- och Viltförvaltningschef

070 620 88 59

per.mellstrom@kopparfors.se

Ida Heurlin

Ida Heurlin
Naturvårdschef
070 234 93 12
ida.heurlin@kopparfors.se

Johan Persson

Johan Persson
Planerings- och Vägspecialist
076 850 05 61
johan.persson@kopparfors.se

FASTIGHETER

FASTIGHETER

Lars Bremer

Lars Bremer
Fastighetschef
070 307 10 69
lars.bremer@kopparfors.se

Irene Wellert

Irene Wellert
Nyttjanderättsansvarig/ekonom
070 307 10 78
Irene.wellert@kopparfors.se

EKONOMI

EKONOMI

Magnus Bauer

Magnus Bauer
CFO
070 249 56 18
magnus.bauer@kopparfors.se

Lena Ahlback

Lena Ahlbäck
Controller/redovisningsansvarig
070 307 90 15
lena.ahlback@kopparfors.se

Lena E

Lena Engström
Redovisningsassistent
072 733 55 13
lena.engstrom@kopparfors.se

IT OCH VINDKRAFT

SYSTEM OCH PROCESSER

Torsten Persson

Torsten Persson
Chef system och processer
Certifiering
070 307 10 66
torsten.persson@kopparfors.se

Anders Norlin

Anders Norlin
Virkeschef
070 302 83 16
anders.norlin@kopparfors.se

Bjorn Henningsson

Björn Henningsson
GIS-specialist

070 307 10 77
bjorn.henningsson@kopparfors.se

FALUN

FALUN

Henrik Björk

Henrik Björk
Skoglig planerare, Ludvika
070 850 01 91
henrik.bjork@kopparfors.se

Erik Danielsson

Erik Danielsson
Skoglig planerare, Falun
076 850 07 70
erik.danielsson@kopparfors.se

Tomas Salander

Tomas Salander
Skogsvårdsledare
070 658 73 05
tomas.salander@kopparfors.se

Erik F

Erik Fernlund
Skoglig planerare, Norn
070 285 51 82
erik.fernlund@kopparfors.se

Tobias Karlsson

Tobias Karlsson
Skoglig planerare
076 14 03 822
tobias.karlsson@kopparfors.se

LJUSDAL

LJUSDAL

Henrik Johansson

Henrik Johansson
Skoglig planerare, Ramsjö
070 348 26 39
henrik.johansson@kopparfors.se

Niklas Naslund

Niklas Näslund
Skoglig planerare, Los
076 850 20 73
niklas.naslund@kopparfors.se

Erik Gunnarsson

Erik Gunnarsson
Skogsvårdsledare
076 850 18 44
erik.gunnarsson@kopparfors.se

OCKELBO

OCKELBO

Andreas Johansson

Andreas Johansson
Skoglig planerare, Björnmossen
072 714 31 46
andreas.johansson@kopparfors.se

André Eklund

André Eklund
Skoglig planerare
073 098 68 79
andre.eklund@kopparfors.se

Johan Persson

Johan Persson
Planerings- och Vägspecialist
076 850 05 61
johan.persson@kopparfors.se

Per Eriksson

Per Eriksson
Skoglig planerare, Åmot
076 850 00 51
per.eriksson@kopparfors.se

Per Mellstrom

Per Mellström
Skogsvårds- och Viltförvaltningschef
070 620 88 59
per.mellstrom@kopparfors.se

Fredrik K

Fredrik Karlsson
Skogsvårdsledare
073 041 88 58
fredrik.karlsson@kopparfors.se

Björn Norin

Björn Norin
Skoglig planerare, Bollnäs
070 630 98 95
bjorn.norin@kopparfors.se

HÖLJES

HÖLJES

Roger Henriksson

Roger Henriksson
Skoglig planerare
070 653 56 66
roger.henriksson@kopparfors.se

Fredrik Johansson

Fredrik Johansson
Skoglig planerare/Skogsvårdsledare
076 118 66 93
fredrik.johansson@kopparfors.se

SYNPUNKTER/INFORMATION

Har du synpunkter på Kopparfors Skogar eller några andra funderingar?

Kontakta oss på info@kopparfors.se.

Back To Top