skip to Main Content

Här kan du se Kopparfors Skogars markinnehav. Om du zoomar in kan du även se de områden som frivilligt avsatts för naturvårdsändamål i enlighet med certifieringsreglerna.

Kopparfors Skogar har idag avsatt nästan 15 200 hektar produktiv skogsmark för naturvårds- och sociala ändamål nedanför det fjällnära området. Totalt äger vi 283 000 hektar mark varav knappt 80 % används för skogsbruk.

Utöver de områden som Kopparfors Skogar har avsatt frivilligt från skogsbruksåtgärder identifieras även så kallade ”skogar med höga bevarandevärden” (HCV) enligt den svenska FSC-standarden. Ett exempel är fjällnära skog som är belägen ovan naturvårdsgränsen liksom två områden i närheten till vattendraget Voxnan i Hälsingsland. Information om enskilda HCV-områden görs offentligt tillgängligt på begäran.

Back To Top