skip to Main Content

Kopparfors Skogar stöttar omställningen till ökad andel förnybar energi genom att bidra aktivt i utvecklingen av nya vindkraftsparker och arrendera ut mark för vindkraftverk.

Kopparfors Skogar arbetar med att skapa möjligheter för etablering av vindkraft på lämpliga ställen inom markinnehavet. Vi arbetar tillsammans med partners för att utveckla nya vindkraftsparker och arrenderar även ut mark till andra vindkraftsprojektörer. Idag finns det 144 vindkraftverk som producerar förnybar energi på Kopparfors Skogars marker.

Kontaktuppgifter

Torsten Persson
Chef System och processer
070 307 10 66
torsten.persson@kopparfors.se

Back To Top