skip to Main Content

Här har inte många satt sin fot innan…

…..kanske du tänker när du strövar i skogen. Den brukade skogen på Kopparfors marker besöks i skogsbrukssyfte uppskattningsvis drygt 20 gånger under en omloppstid. Till detta tillkommer allmänheten som jagar, vandrar, plockar bär med mera.

Kopparfors planerare besöker tänkta föryngringsavverkningar minst en gång, ofta fler, innan de känner sig nöjda med fältplaneringen. Då och då tar planeraren hjälp av Kopparfors naturvärdesspecialist. I vissa fall kommer Skogsstyrelsen och ibland även Länsstyrelsen ut i samband med planeringen. Maskinlag avverkar skogen. Deras arbete följs upp av både arbetsgivare och av Kopparfors. När det är dags att föryngra marken är det en hel massa människor på plats, först markberedningsföraren och därefter plantörerna. Entreprenörerna följer själva upp sitt arbete och därefter gör även Kopparfors det. Efter en tillväxtsäsong gör vi en återväxtinventering och efter två ytterligare en. Förhoppningsvis är föryngringen godkänd och nästa inventering blir en röjningsinventering. Sedan sker mellan 1-2 röjningar och 1-2 gallringar och en del uppföljningar och inventeringar däremellan. Inför gallringarna gör de skogliga planerarna fältbesök precis som vid en föryngringsavverkning. Därefter är det dags att planera nästa föryngringsavverkning…

Back To Top