skip to Main Content

Jakt 2022

Vilt är en viktig och självklar del av skogslandskapet och ska finnas i långsiktigt vitala populationer. Den adaptiva klövviltförvaltningen strävar efter balans mellan klövviltstammar och fodertillgång för att uppnå såväl hög skogsproduktion som livskraftiga viltstammar av hög kvalitet.

Kopparfors Skogars huvudverksamhet och i särklass största inkomstkälla är skogsbruk. Samförvaltningen av skog och vilt ska därför i första hand bidra till att företagets långsiktiga mål för skogsskötsel- och naturvård uppnås.

Kopparfors hanterar ungefär 2 400 avtalade nyttjanderätter på markinnehavet – varav en betydande del utgör jaktupplåtelser.

Läs mer om Kopparfors riktlinjer för jakt på https://kopparfors.se/om-kopparfors-skogar/jakt/

Back To Top