skip to Main Content

Förändringar i delar av Kopparfors Skogars organisation.

Följande förändringar kommer att ske i Kopparfors Skogars organisation från 1 januari 2023.

Moa Widman kommer att sluta sin anställning hos oss efter att ha fått en möjlighet att förverkliga en framtida dröm att flytta närmare sin hembygd i Jämtland. Moa har varit Skogsvårdschef och ansvarig för Certifiering. Vi önskar Moa lycka till i framtiden och på sitt nya arbete. Vi tackar henne för en utmärkt arbetsinsats och ett mycket fint samarbete.

Per Mellström blir Skogsvårds – och viltförvaltningschef. Per har tidigare under två perioder vikarierat som Skogsvårdschef och varit Skogsvårdsledare på Ockelbo distrikt. Per kommer att ha kvar sin kontorsplats i Ockelbo men kommer också att finnas i Falun

Fredrik Karlsson blir Skogsvårdsledare på Ockelbo distrikt. Fredrik har tidigare arbetat som Planerare och vikarierat som Skogsvårdsledare på Ockelbo distrikt.

Johan Persson blir Planerings- och Vägspecialist. Johan har tidigare haft en delad tjänst som Planeringskoordinator och Områdesansvarig planerare på Bollnäsområdet på Ockelbo distrikt. Det övergripande ansvarsområdet för vägar som Virkeschef Anders Norlin haft, kommer att flyttas över till Johan. Rekryteringen av Områdesansvarig planerare på Bollnäsområdet är klar. Den personen tillträder i mars och presenteras senare. Johan kommer att ha kvar sin kontorsplats i Ockelbo men kommer också att finnas i Falun.

Torsten Persson, Chef för system och processer, kommer att vara ansvarig för Certifiering.

Back To Top