skip to Main Content

Kopparfors Skogar AB förvärvar skog

Kopparfors Skogar AB bildades 2018 och är ett helägt dotterbolag till FAM AB. Det nybildade skogsbolaget har i samband med delningen av Bergvik Skog Väst AB förvärvat drygt 283 000 hektar mark i Mellansverige. Marken ägs av det helägda dotterbolaget Kopparfors Fastigheter AB.

Markinnehavet är uppdelat i fyra distrikt: Ljusdal, Ockelbo, Falun och Höljes. Bolaget kommer främst att arbeta med avverkningsplanering, skogsvård, nyttjanderätter och försäljning av avverkningsrätter.

Kopparfors Skogar AB har i dagsläget 22 anställda samt ett antal säsongsanställda. Drygt hälften av personalstyrkan är placerad på huvudkontoret i Falun och resterande på något av våra lokalkontor i anslutning till markinnehavet (Ljusdal, Ockelbo och Sysslebäck).

  • Det känns mycket spännande att starta upp ett nytt skogsbolag. Jag ser fram emot att tillsammans med anställda och styrelse utveckla en långsiktig strategi för förvaltingen av bolagets tillgångar, säger Kopparfors Skogars VD Lars-Erik Wigert.

Frågor hänvisas till bolagets ordförande Johan Trolle-Löwen, lowen@sjosa.com,
tel. 070 39 39 151 alt. VD Lars-Erik Wigert, lars-erik.wigert@kopparfors.se,  070 307 10 70.

Skog och vindkraftverk
Back To Top