skip to Main Content

Arbetskraft skogsvård och Kopparfors Skogars engagemang i Beredskapslyftet snabbspår

Arbetskraft till skogsvård är på grund av inreserestriktioner från tredje land (länder utanför EES) en bristvara. De entreprenörer Kopparfors Skogar samarbetar med har i varierande omfattning arbetskraft från tredje land, exempelvis Thailand. Som skäl för inreseförbud från tredje land anges covid-19-pandemin, där dispens för inresa så långt inte getts för arbete till skogsvården.

Rådande svårigheter för våra entreprenörers medarbetare att resa till Sverige för återkommande säsongsarbete är en påfrestning på såväl skogsvårdsentreprenadföretagen som Kopparfors Skogar. Vår förhoppning är att inreseförbudet från tredje land kommer att hävas i samband med omprövningen 15 maj.

Skogsvårdsföretagen är också en viktig resurs i skogsbrandbekämpningen. Erfarenheter från 2018-års skogsbränder är att en betydande del av skogsvårdsentreprenörernas anställda deltog i släckningsarbetet. Brandbekämpning är en del i skogsvårdsuppdraget hos Kopparfors Skogar.

Många på den svenska arbetsmarknaden står utan sysselsättning eller riskerar att bli uppsagda på grund av arbetsbrist under rådande pandemi. Novare och Wallenbergstiftelserna har varit initiativtagare till ett program som syftar till att genom utbildning ge förutsättningar för inhemsk arbetskraft utanför arbetsmarknaden, i ett fjärde steg i Beredskapslyftet snabbspår att få säsongsarbete i skogsplantering. Kopparfors Skogar har i ett senare skede deltagit som rådgivare till arrangören av programmet. Medarbetare i Kopparfors Skogar har bidragit med kunskaper och erfarenheter för programmets vidare utformning.

De entreprenörer som samarbetar med Kopparfors Skogar arbetar nu i väntan på att få tillgång till sina medarbetare från tredje land med att rekrytera arbetssökanden. Kommuners och Arbetsförmedlingars engagemang är av stor vikt för att skogsvårdsentreprenörer ska kunna hitta arbetskraft som är lämpad för skogsvårdsarbete.

Skogsvårdsarbete är krävande i fråga om fysisk förmåga, att stå ut med mygg och knott men ger samtidigt inkomster och en närhet till naturen. Det tar några säsonger att bli en duktig plantör beroende på fallenhet, intresse och engagemang.

Vår bedömning är att utländsk arbetskraft är och kommer att vara en nödvändig resurs för svenskt skogsvårdsarbete, men naturligtvis är inhemsk arbetskraft ett komplement, där tillgång på lämplig arbetskraft finns. Grunden för att utländsk arbetskraft rekryterats till skogsvårdsföretagen är bristen på lämplig svensk arbetskraft. I synnerhet vid högkonjunktur i landet finns inte arbetskraft att tillgå och den som bedriver verksamhet måste ha en stabil och förutsägbar tillgång till arbetskraft.

DSC_5779
Back To Top