skip to Main Content

Inventering av ungskogsröjning

Under hösten har Kopparfors Skogar inventerat ungskogsröjningar med hjälp av helikopter. Röjningsbehovet har bedömts på knappt 6 000 hektar. Röjning utförs för att säkerställa önskad kvalitets- och dimensionsutveckling samt trädslagsblandning fram till första gallring. Vanligtvis röjs bestånden 1–2 gånger.

Förutom fina ungskogar har vi sett ett tiotal älgar, en björn och en massa skogsfågel.

Back To Top