skip to Main Content

Naturvårdsbränning

I enighet med gällande skogsbrukscertifieringar bränner Kopparfors Skogar en viss areal varje år. Under 2020 brändes framgångsrikt en ö på knappt 4 hektar utanför Los samt ett område på drygt 26 hektar strax utanför Jädraås.

Bilderna kommer från branden utanför Jädraås. Många från fältorganisationen och huvudkontoret närvarade och hjälpte till med att hålla begränsningslinjerna. Två personers tändarbete bekämpades av cirka 40 personer på marken och en helikopter. Tittar ni noga kan ni se de två rödklädda tändarbetarna nere till höger i bild.

Back To Top