skip to Main Content

Kopparfors Skogar storsatsar på Arevos miljövänliga biostimulant

Det Wallenbergägda skogsbolaget Kopparfors Skogar väljer att satsa stort på Arevos miljövänliga biostimulant. Förra året använde man arGrow till en miljon tall- och granplantor. I år väljer man att behandla mer än dubbelt så många plantor.

– Det är en god investering, både för lönsamhet och för hållbarhet, konstaterar Lars Sängstuvall, skogschef på Kopparfors Skogar.

ArGrow är baserat på den naturliga aminosyran arginin som förbättrar plantornas förmåga att ta upp kväve ur marken. Detta utan att omgivande miljö utsätts för övergödning. Det finkorniga granulatet förs ner i marken i samband med planteringen, där argininet långsamt tas upp av plantornas rotsystem. Resultatet: betydligt starkare rötter och en snabbare tillväxt med större kolinbindning som följd.

– Vi ser att det ger vitala och livskraftiga plantor, säger Lars Sängstuvall som är skogschef på Kopparfors Skogar och som arbetar med strategiska frågor kring skogsägande och skogsbruk.

Möjligheterna med arGrow är stora, menar han, både för att säkra upp bolagets investeringar i skogsplantor, men också för att på sikt utveckla andra delar av skogsvården.

Arevos biostimulant bygger på omfattande forskning vid SLU och vidareutveckling i Arevos anläggning i Umeå, som nu byggs ut för att möta den växande efterfrågan. Företaget har sedan starten haft flera av Sveriges största skogsbolag som pilotkunder, däribland Holmen, Sveaskog och dess dotterbolag Svenska Skogsplantor. Ordervolymerna har vuxit stadigt varje år, berättar Carl-Gustav Löf, vd för Arevo.

Det skogsbolag som allra snabbast växlat upp sin användning av arGrow är Kopparfors Skogar, som efter bara ett år mer än dubblerar mängden biostimulerade plantor. Det betyder att de använder arGrow i hälften av all sin plantering, något som Carl-Gustav Löf är tacksam över:
– Då skogens växtcykel är lång, tar det ofta tid att etablera nya arbetssätt och innovationer i skogsbranschen. Därför är det väldigt glädjande att Kopparfors väljer att satsa stort på vår produkt efter så kort tid. De är en föregångare, säger han.

Kort om Kopparfors Skogar
Kopparfors Skogar är en av Sveriges större privata markägare med huvudkontor i Falun. Man producerar skogsråvara och upplåter mark och vatten till jakt och fiske. Företaget stöttar omställningen till ökad andel förnybar energi genom produktion av biobränsle från skog och utveckling av vindkraft. Kopparfors Skogar AB bildades 2018 i samband med omstruktureringen av Bergvik Skog AB och ett helägt dotterbolag till Wallenbergstiftelsernas ägarbolag FAM AB.

Kort om Arevo
Arevo är ett bioteknikföretag med rötterna i världsledande skogsforskning vid SLU och Umeå Universitet. Med sina arGrow-produkter möter man skogsnäringens behov av snabb och miljömässigt uthållig återväxt i skogen. Nyligen beviljades Arevo 11 miljoner kronor av Tillväxtverket för utbyggnad av sin produktionsanläggning i Umeå, för att möta den kraftigt ökande efterfrågan. Företaget har belönats med flera innovationspriser, nu senast guld i SkogsElmia Innovation Award 2019. Marcus Wallenberg Prize 2018 tilldelades Arevos grundare Torgny Näsholm för hans banbrytande forskning på det organiska kvävets betydelse som växtnäring.

Läs mer på arevo.se

Vid frågor, kontakta:
Carl-Gustav Löf, VD på Arevo
070 609 95 10
carl-gustav.lof@arevo.se

Lars Sängstuvall, skogschef på Kopparfors Skogar.
070 249 18 64
lars.sangstuvall@kopparfors.se

Back To Top