skip to Main Content

Kopparfors söker Fältplanerare och vikarierande/biträdande skogsvårdsledare

Vi är ett ungt företag i en spännande och hållbar bransch.

Vi är utvecklingsinriktade och vill åstadkomma hållbara resultat. Vi möter medarbetare och omvärld med öppenhet och respekt.

Våra skogar brukas med rationella skogsbruksmetoder, god miljöhänsyn samt kvalitet och effektivitet i utförda arbeten.

Vi ska genom långsiktigt ägande och hållbart brukande av skog, mark och vatten, optimera företagets avkastning och värde.

På Kopparfors Skogar är vi idag 25 anställda som tillsammans förvaltar vår skog. Välkommen att bli en av oss!

 

Vår skogsvårdschef ska vara föräldraledig från och med i höst och då kommer vår skogsvårdsledare i Ockelbo att vikariera som skogsvårdschef. Samtidigt behöver vi förstärka vår planeringsorganisation. Därför söker vi nu en medarbetare till en kombinerad tjänst som

Fältplanerare och vikarierande/biträdande skogsvårdsledare

Skogsvården omfattar alla våra skogsbestånd från att de anläggs fram till att de är redo för gallring. Som skogsvårdsledare ansvarar du tillsammans med vikarierande skogsvårdschef för planering och genomförande av skogsvården inom Ockelbo distrikt, vilket innebär:

 • Inventering av åtgärdsbehov och skogstillstånd i våra plant- och ungskogar
 • Planering av skogsvårdsåtgärder och skapande av trakter/åtgärdsunderlag
 • Upphandling och ledning av skogsvårdsentreprenörer samt
 • Uppföljning av utfört arbete och uppdatering av vårt skogliga bestånds-GIS, BESK.

Den skogliga planeringen omfattar alla våra skogsbestånd från att de närmar sig första gallring till och med att de har föryngringsavverkats och är redo att föryngras på nytt. Som fältplanerare jobbar du med fältplanering av gallrings- och föryngringsavverkningstrakter, vilket innebär

 • utsök och förplanering av potentiella avverkningsbara bestånd i vårt skogliga bestånds-GIS, BESK.
 • Fältplanering av avverkning inom förplanerade trakter enligt ovan, inklusive
  • naturvärdesbedömning,
  • identifiering och avgränsning av natur- och kulturobjekt i fält (snitsling) och digitalt i BESK/VSOP,
  • rimlighetsbedömning och uppdatering av skogliga mätdata för aktuella bestånd,
  • samråd med myndigheter vid behov
  • drivningsplanering enligt Rätt metod.
 • Efterbearbetning av insamlade data från fält, uppdatering av BESK och VSOP.
 • Färdigställande av traktdirektiv i VSOP.

Du trivs med ett varierande jobb, där såväl fältarbete som skrivbordsjobb, ensamarbete som täta entreprenörskontakter är lika självklara inslag i arbetsdagen.

Kvalifikationer

Vi söker dig med skoglig utbildning och ett intresse för skogsskötsel, planering och skogsvård. Du har goda kunskaper och erfarenheter inom skogsbruk. Du är van att arbeta med GIS och andra IT-baserade verktyg. Erfarenhet av traktplanering och skogsvårdsledning är meriterande.

Arbetet ställer krav på initiativförmåga och du är resultatorienterad och självgående med stor ansvarskänsla. God samarbetsförmåga och hög kommunikativ förmåga krävs för arbetet. B-körkort är ett krav.

Tjänsten är en visstidsanställning från och med vår/sommar 2021 till och med december 2022, med goda möjligheter till fortsatt arbete inom företaget.

Tillträde 3 maj om möjligt.

Stationeringsort Ockelbo.

Upplysningar om tjänsten lämnas av

Skogschef, Lars Sängstuvall, tel. 070-2491864, lars.sangstuvall@kopparfors.se

Skogsvårdsledare Ockelbo, Per Mellström, tel. 070-6208859, per.mellstrom@kopparfors.se

 

Välkommen med ansökningshandlingar till info@kopparfors.se senast 28 februari 2021. Urvalet sker dock löpande.

Back To Top