skip to Main Content

Föryngringsavverkning

Efter många års skötsel och tillväxt är det dags för skörd. Tidpunkten för avverkning beror på trädslag, markens bördighet och var i landet skogen växer.

Skogen som avverkas på bilderna är cirka 80 år gammal och ligger utanför Lumsheden i Dalarnas län. I slutet på 30-talet föryngringsavverkades beståndet som stod här innan och i början på 40-talet började en ny skog växa upp – den skog som idag avverkas. Beståndet har tidigare gallrats (-94 och -07) och gödslats.

Skördaren fäller träden och kapar dem i 4–5 meter långa bitar. En skördare kan bearbeta mer än 100 träd i timmen! Skotaren kör virket till närmsta väg där timmerbil tar vid och transporterar virket till industrin. Virket förädlas och föryngringsarbetet drar i gång. Snart finns här en ny skog och år 2100 är det kanske dags att avverka igen.

Back To Top