skip to Main Content

Skogsbilvägar

Var fjärde resa i landet startar på en enskild väg! På Kopparfors marker finns ungefär 3 600 km skogsbilväg. Förutom virkestransporter från skogen till industrin skapar det enskilda vägnätet möjligheter för både boende och besökare.

Kopparfors vägar hålls i de flesta fall öppna för allmänheten och vi välkomnar, inom ramen för allemansrätten, människor ut på våra marker.

Bilden kommer från bergkrossning vid Ormtjärn, Åmot. Husbehovstäkter för uttag av morän eller berg är ofta ett kostnads- och miljöeffektivt sätt att få tillgång till ett högvärdigt material inom korta transportavstånd.

Back To Top