skip to Main Content

Älgjakt 2021

För en stor del av Sveriges befolkning är hösten synonymt med älgjakt. Kopparfors Skogar samverkar aktivt med andra aktörer såsom markägare, jägare och deras organisationer samt myndigheter i syfte att nå såväl de skogliga målen som målet om en älgstam av god kvalitet. Bolaget hanterar ungefär 2 400 avtalade nyttjanderätter på markinnehavet – varav en betydande del utgör jaktupplåtelser.

Kopparfors stödjer rekrytering av unga jägare och erbjuder därför rabatterade priser till ungdomar 25 år eller yngre.

Läs mer om Kopparfors riktlinjer för jakt på https://kopparfors.se/om-kopparfors-skogar/jakt/

Back To Top