skip to Main Content

Skogsbruk i praktiken – Skogsvård

Det är dags för del 2 i filmserien om hur Kopparfors Skogar arbetar med modernt skogsbruk. Se filmen på denna länk för att få en bättre inblick i hur det kan gå till i verkligheten: Skogsbruk i praktiken – från avverkning till skogsvård – Framtidens skogsnäring (framtidensskogsnaring.se)

Vi träffar Moa Widman, skogsvårdschef, och Per Mellström, skogsvårdsledare, som tar vid efter avverkningen. De berättar hur det går till när man planterar ny skog, och hur man sköter om skogen medan den växer.

Back To Top