skip to Main Content

Framtidens produkter och koldioxidbindare anno 2022 är redo!

4,7 miljoner plantor som Kopparfors Skogar beställt för att plantera 2022 finns nu vid flera plantskolor. Vårens plantor är färdigodlade i plantskolorna och en stor del är noga paketerade och etiketterade samt placerade i fryslager. Plantor som skall planteras från mitten av augusti till början av oktober har fortfarande utvecklings- och tillväxttid i plantskolorna.
Flera kg rent frö finns också i lager för att kunna sås i samband med markberedning.
De som varit ute på tur under vårvintern har säkert sett hur granfrön från skogens granar spridits på skaren och under maj börjar också tallarna att släppa frön vilket nyttjas där fröträd av tall lämnats.

Plantorna eller fröerna är noga utprovade för att passa just den plats där de kommer att hamna. Det som man främst beaktat är överlevnadsförmåga, kvalitet och tillväxt.

Frön som används förses med en identifikation. Plantskolorna förser också plantorna med ett plant-ID som följer plantan. Det gör att plantans och fröets väg genom odlingen i plantskolan kan spåras tillbaka vid behov. Plant-ID:et registreras i vår skogsbruksplan (det digitala beståndsregistret).

I början av maj är det dags för de skogsvårdsföretag vi samarbetar med att hämta de första plantorna från plantskolorna. Sedan startar ett intensivt och viktigt arbete med att plantera plantorna, med jämna mellanrum. Det är viktigt att välja ställen för plantorna i den utförda markberedningen där de får den bästa starten i sina liv och i sina strävanden att växa upp till träd.

Markberedningen startar så fort markens tjäle och framkomligheten efter vägarna tillåter det.

På bilderna: Tallplantage =Ympar för tallfröproduktion , Tallfrö, Såddkanna för manuell sådd från 50-talet, Plantetikett, Fryslager för plantor, Plantor som nyligen grott på plantskolan.

Back To Top