skip to Main Content

Skördetid i skogen – Allemansrätten gör det möjligt för alla

Just nu är det skördetid i skogen. Bär och svamp är fantastiska livsmedel som man tack vare Sveriges unika Allemansrätt har möjlighet att få ta del av helt gratis.
Allemansrätten innebär inte bara rättigheter utan även skyldigheter.
De som använder allemansrätten måste t ex ta hänsyn till natur, djur, markägare och brukare.
Genom att informera sig själv och andra om Allemansrätten skapar man förutsättningar för att vårda den här möjligheten.
Här finns bra information.
Allemansrätten – Välkommen ut i naturen! (naturvardsverket.se)

Välkommen ut i skogen!

Back To Top