skip to Main Content

Naturvårdsbränning i egen regi vid Mackskalaflugen

Natten till 28 juni genomförde Kopparfors en naturvårdsbränning vid Mackskalaflugen mellan Los och Voxna.
Området på ca 30 ha är en gammal tallskog i kuperad terräng med spår av tidigare bränder och ingår sedan tidigare i våra naturvårdsavsättningar.
Åtgärden är viktig för vårt brandpräglade skogsekosystem och för de brandberoende arterna.
Att utföra naturvårdsbränningar är också ett krav enligt FSC-certifieringen.

Vi valde att tända på natten beroende på ett annalkande vädersystem med åska och regn dagen efter samt beroende på att prognosen pekade på lugn och stabil vind med rätt riktning genom natten. Osäkerheten var förhöjd luftfuktighet på efternatten.
Det blev ett mycket lyckat genomförande.

Objektet och tändningen var planerad utifrån spridningsrisk. Vi hade också helikopter på plats och efterbevakning sker alltid.

Naturvårdsbränningen har genomförts med stöd från Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling)

EU-logo-jordbruksfonden-farg
Back To Top