skip to Main Content

Årets första Naturvårdsbränning

Den 7:e juni utförde Kopparfors årets första Naturvårdsbränning. Det skedde vid sjön Stora Gillingen SO Loos. Ljusdals Distrikt under ledning av Erik Gunnarsson och Naturvårdschef Ida Heurlin hade planerat bränningen ur både ett naturvårdsperspektiv och ur ett praktiskt genomförandeperspektiv. Hänsyn till brandspridningsrisken togs genom val av dag (vindstyrka, vindriktning, fuktighet mm) samt genom slanglinjer och helikopter på plats. På FSC:s hemsida anges att det i dagsläget finns ett 100-tal kända brandberoende arter som påträffas enbart i nyligen bränd skog. En mängd ytterligare arter är också beroende av områden som brunnit. Bränningen gick planenligt och vi på Kopparfors hälsar de brandberoende arterna välkomna.

Back To Top