skip to Main Content

Värdefull miljö- och kulturmiljövård i igenväxande gårdsmiljöer i Halland.

På våra marker i Halland finns gårdsmiljöer som befinner sig i igenvägxningsskedet. Här blir ekar sakta trängda av inväxande gran och de gamla stenmurarna göms under smågranar. I sommar har vi avverkat granen i två områden, sammanlagt ca 4,4 ha, och friställt de lövträd som finns men även tallar har sparats. Ekarna har fått utrymme att växa sig stora och stenmurarna har åter blivit synliga. Gårdsmiljöerna har förvandlats till ljusa och varma platser där vi hoppas många insekter kan finna bo lång tid framöver.

Åtgärderna har genomförts med stöd från Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landskapsutveckling)

EU-logo-jordbruksfonden-farg
Back To Top