skip to Main Content

ANSVARIG för HÅLLBARHET och CERTIFIERING

till Kopparfors Skogar

Har du passion för skog och hållbarhet som du vill förvandla till verklig påverkan? Vi söker dig som vill vara med och utveckla hållbarhetsarbetet inom Kopparfors Skogar. Tjänsten är underställd Vd och stationeringsort är i första hand Falun. Tillträde enligt överenskommelse.

Vilka är vi?

Kopparfors Skogar AB förvaltar 285 000 hektar mark i Mellansverige. Vi är i dagsläget 28 anställda, placerade vid våra kontor i Falun, Ockelbo, Ljusdal och Sysslebäck. Vår kultur präglas av det lilla företagets korta beslutsvägar och sätter verksamheten främst.

Vår främsta uppgift är att genom avvägningar och aktiva åtgärder skapa mesta samlade nytta med våra skogar. Vi eftersträvar att långsiktigt vidmakthålla den biologiska mångfalden, bidra till skogens klimatnytta och skapa goda avverkningsmöjligheter för framtida generationer. Ofta är den fulla planeringshorisonten i 100-årsperspektiv. En stor del av vårt dagliga arbete består av att planera för avverkning och skogsvård. Avverkningar säljs till virkesköpande företag som utför avverkning medan skogsvård och vägarbeten utförs av entreprenörer under vår ledning. Med ett ökat behov av öppenhet och transparens inom olika redovisningssystem såväl som allmän kommunikation vill vi nu förstärka vårt sakkunniga, drivna och utvecklingsinriktade team.

Vem söker vi?

En innovativ tänkare som har förmågan att med struktur som verktyg driva utveckling grundat i erfarenhet eller utbildning. Du är skicklig på samarbete och kommunikation för att ta tillvara andras kunskap, integrera den i hållbarhetsarbetet och föra ut budskap internt och externt. Din kompetens motsvarar troligen högre utbildning som ingenjör, ekonom eller skoglig och med hållbarhetssystem/miljö som inriktning.

Du är insatt i systematiskt förbättringsarbete och omsätter det för effekt i praktisk drift.

God samarbetsförmåga och lyhördhet krävs för arbetet.

Data från olika källor (satellit, laser, drönare) ökar i omfång och din förmåga att kombinera dessa för att beskriva och följa upp utveckling av skog och utförda åtgärder är meriterande.

Vi ser gärna att du har förmåga att förklara och kommunicera valda avvägningar inom hållbarhetsarbetet i tal och skrift.

 

 

Vi tror att du ser en glädje i att ha övergripande grepp över ett stort skogsinnehav samtidigt som ditt arbete direkt bidrar till biologisk mångfald, klimatarbete och effektiv skogsförvaltning

Ditt uppdrag

Du kommer att ansvara för vår hållbarhetsredovisning som den närmsta tiden innebär en anpassning till CSRD/ESRS och samordnar företagets dialog med certifieringsorgan och revisor, vilket innebär:

  • Tillsammans med Skogs-, Naturvårdschef och Vd leder och utvecklar du vår hållbarhetsstrategi.
  • Utvecklingsarbetet sker i samverkan med sakkunniga och operativa inom skoglig planering för hög nytta inom naturvårdshänsyn, klimatnytta, skogsskötsel och virkesuttag.
  • Kompetensområdesansvar inklusive utveckling och strategiarbete inom delar av:
    • Hållbarhetsarbete och -redovisning (CSRD/ESRS)
    • Certifieringsledarskap: Hantera dialogen med certifieringsorgan och revisorer (FSC/PEFC)
    • Digital Innovation: Bidra till utvecklingen av våra digitala hållbarhetsverktyg.

Vi anpassar rollen till dina styrkor och ambitioner, med möjligheter att växa och utvecklas inom företaget. Nuvarande innehavare av arbetsuppgifterna finns som stöd under längre tid. Kompetens i sakfrågor som naturvärden, skogsskötsel och praktiskt skogsbruk finns att luta sig emot.

I denna roll får du möjlighet att göra en verklig skillnad. Vi erbjuder dig ett unikt tillfälle att arbeta med långsiktiga projekt som formar framtidens skogar och samhälle.

Är Du Vår Nästa Hållbarhetsledare?

Besök vår webbplats [www.kopparfors.se] för mer information och ansök idag för att bli en del av vår resa mot en mer hållbar framtid!

Övrig information

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid.

Tillträde och stationeringsort i första hand vid kontoret i Falun.

Upplysningar om tjänsten lämnas av

VD Per Österberg, tel. 070-341 86 09, per.osterberg@kopparfors.se

Chef System och Processer Torsten Persson, tel. 070-307 10 66, torsten.persson@kopparfors.se

Välkommen med ansökningshandlingar senast 31 januari 2024 till per.osterberg@kopparfors.se

 

Kopparfors Skogar – vi är utvecklingsinriktade och vill åstadkomma hållbara resultat. Vi möter medarbetare och omvärld med öppenhet och respekt.

Ol Larsberg Tall
Back To Top