skip to Main Content

Halland

Kopparfors markinnehav ligger till största delen i Mellansverige, men ca 2 000 ha återfinns i Hallands län. I stora drag består det halländska innehavet av täta granskogar och tallmossar, men markerna har även inslag av bok, ek, björk och lärk. För en dryg månad sedan besökte delar av staben innehavet och träffade även Sydved som sköter förvaltningen på plats.

Hallands skogar har brukats hårt sedan slutet av vikingatiden. Överutnyttjande, betning och bränning resulterade i att en stor del av landskapet bestod av trädlösa ljunghedar i slutet på 1800-talet. Landskapet ansågs då vara det skogsfattigaste i Sverige. Därefter planterades stora arealer med gran och idag hyser Halland landets mest produktiva skogar. Arealen skog har fördubblats och virkesförrådet har ökat med över 500 procent!

Back To Top