skip to Main Content

Per Österberg ny VD för Kopparfors Skogar

Per Österberg utsedd till ny VD för Kopparfors Skogar                          

Kopparfors Skogar har rekryterat Per Österberg till ny VD efter Lars-Erik Wigert, som går i pension under våren. Per kommer senast från en tjänst som affärsutvecklare inom
SCA Skog AB där han under åren har haft många olika roller. Han är jägmästare och har tidigare innehaft befattning som bland annat distriktschef och skogsförvaltare. Per tillträder som VD för Kopparfors Skogar under senvåren 2022.

I samband med Kopparfors Skogars bildande 2018 träffades en överenskommelse med den då tillträdande VD Lars-Erik Wigert att han lämnar sin anställning i samband med sin 70-årsdag. Lars-Erik har på ett mycket förtjänstfullt sätt lett företaget under dess första tre år.

– Vi är mycket glada över att Per har valt att komma till oss, säger Johan Trolle-Löwen, ordförande Kopparfors Skogar. Per vet värdet av att kombinera omsorgsfull och långsiktig skogsförvaltning med affärsutveckling och digital omställning.

– Jag är väldigt förväntansfull inför uppdraget. Kopparfors Skogar har ett gott rykte i branschen och ses som både utvecklingsinriktade och långsiktiga, det är något jag vill fortsätta förvalta och utveckla vidare, säger Per Österberg, tillträdande VD.

Om Kopparfors Skogar

Kopparfors Skogar AB bildades 2018 i samband med omstruktureringen av Bergvik Skog AB och är ett helägt dotterbolag till FAM AB som ägs indirekt av de tre största Wallenbergstiftelserna.

I Mellansverige äger Kopparfors Skogar drygt 283 000 hektar skog. Skogsbruket bedrivs med ett mycket långsiktigt perspektiv under ekonomiskt bärkraftiga former, samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras och kulturmiljö- och sociala värden värnas. Bolaget producerar förnybara skogsråvaror till bland annat trä- och pappersproduktion. Dessutom bidrar bolagets verksamhet till ökad omställning till förnybar energi genom utvecklingen av nya vindkraftsparker och produktion av biobränsle. Idag finns 145 verk på bolagets mark. Kopparfors Skogar har totalt 26 anställda, varav drygt hälften är stationerade på huvudkontoret i Falun och resterande på de fyra lokalkontor i anslutning till markinnehaven. Läs mer på www.kopparfors.se

 

Falun den 18 januari 2022

Johan Trolle-Löwen
ordförande Kopparfors Skogar AB

Back To Top