skip to Main Content

Vi söker kombinerad Fältplanerare och Skogsvårdsledare till Sysslebäck

Nu förstärker vi vår fältorganisation i Sysslebäck och söker en kollega. Välkommen att bli en av oss!

Tjänsten är en delad tjänst som innefattar både planering och skogsvård

Skogsvården omfattar alla våra skogsbestånd från att de anläggs fram till att de är redo för gallring. Som skogsvårdsledare ansvarar du för genomförande av skogsvården inom Höljes distrikt, vilket innebär:

 • Inventering av åtgärdsbehov och skogstillstånd i våra plant- och ungskogar
 • Planering av skogsvårdsåtgärder och skapande av trakter/åtgärdsunderlag
 • Upphandling och ledning av skogsvårdsentreprenörer samt
 • Uppföljning av utfört arbete och uppdatering av vårt skogliga bestånds-GIS, BESK.

Den skogliga planeringen omfattar alla våra skogsbestånd från att de närmar sig första gallring till och med att de har föryngringsavverkats och är redo att föryngras på nytt. Som fältplanerare jobbar du med fältplanering av gallrings- och föryngringsavverkningstrakter, vilket innebär:

 • utsök och förplanering av potentiella avverkningsbara bestånd i vårt skogliga bestånds-GIS, BESK.
 • Fältplanering av avverkning inom förplanerade trakter enligt ovan, inklusive
  • naturvärdesbedömning,
  • identifiering och avgränsning av natur- och kulturobjekt i fält (snitsling) och digitalt i BESK/VSOP,
  • rimlighetsbedömning och uppdatering av skogliga mätdata för aktuella bestånd,
  • samråd med myndigheter vid behov
  • drivningsplanering enligt Rätt metod.
 • Efterbearbetning av insamlade data från fält, uppdatering av BESK och VSOP.
 • Färdigställande av traktdirektiv i VSOP.

Du skall vara en person som trivs med ett varierande jobb, där såväl fältarbete som skrivbordsjobb, ensamarbete som täta entreprenörskontakter är lika självklara inslag i arbetsdagen.

Kvalifikationer

Vi söker dig med skoglig utbildning och ett intresse för skogsskötsel, planering och skogsvård. Du har goda kunskaper och erfarenheter inom skogsbruk. Du är van att arbeta med GIS och andra IT-baserade verktyg. Erfarenhet av traktplanering och skogsvårdsledning är meriterande.

Arbetet ställer krav på initiativförmåga och du är resultatorienterad och självgående med stor ansvarskänsla. God samarbetsförmåga och hög kommunikativ förmåga krävs för arbetet. B-körkort är ett krav.

Tjänsten är en tillsvidareanställning. Tillträde under våren.

Stationeringsort Sysslebäck.

Upplysningar om tjänsten lämnas av:

Skogschef, Johan Skoog, tel. 070-5585077, johan.skoog@kopparfors.se

 

Välkommen med ansökningshandlingar till info@kopparfors.se senast 7 mars 2022.

                         

Back To Top