skip to Main Content

Kopparfors Skogar startar med skogssådd.

Med start i vår kommer Kopparfors Skogar att använda maskinell sådd vid ett antal objekt där vi bedömer att sådd kommer att ge ett bättre föryngringsresultat än plantering. På Ljusdals distrikt kommer flera objekt att sås med grävmaskin med komplettering med manuell sådd. På Höljes distrikt kommer sådden att utföras med harv. Sådd är en beprövad föryngringsmetod men den är i större mån än plantering beroende av goda väderbetingelser. Bra tid för sådd är våren och försommaren.

Back To Top