skip to Main Content

Externrevision certifiering

Kopparfors Skogar upprätthåller certifiering enligt FSC och PEFC. Vi revideras kontinuerligt. Dels internt via vårt gruppcertifikat hos Prosilva men också externt.
På försommaren besökte vår externrevisor från Intertek oss på företaget. Revisionen skedde i år med utgångspunkt från vårt Ljusdalsdistrikt och pågick i 3 dagar. Certifieringen ställer tuffa krav på oss när det gäller miljöfrågor och biologisk mångfald. Den ställer också krav på oss hur vi agerar gentemot vår personal, våra entreprenörer och de människor som finns och rör sig i våra skogar. Viktiga krav ställs också på skogsskötsel och skogsproduktion vilket till stor del handlar om ekonomi utifrån givna förutsättningar och kunskaper.
Vi försöker sluta upp med så många berörda som möjligt på företaget under revisionerna. Det är väldigt nyttiga dagar för alla och vi drivs genom certifieringen till ett arbetssätt med ständiga förbättringar.
Som producent och konsument av produkter som kommer från den förnybara resursen skog är det en trygghet att se märkningen med FSC och PEFC. Vi på Kopparfors är stolta över att vara leverantör av certifierat virke.

Back To Top