skip to Main Content

Kopparfors har varit markvärd för utbildning i klimatanpassat skogsbruk.

SMHI arrangerar kurser om klimatförändringar och klimatanpassningar på flera platser i landet. Syftet är att ge fastighetsägare verktyg för att systematisk kunna arbeta med att minska riskerna och fånga möjligheterna i ett klimat i förändring. Kurserna arrangeras med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Kursen består av en innedag och en dag i fält.
Fältdagen denna gång var uppdelad i en del med huvudfokus på pionjärträdslag och då med huvudfokus på tall och en del med huvudfokus på sekundärträdslag med huvudfokus på gran.
Tallblocket förlades till Kopparfors marker med start uppe på Rönnåsen i Ockelbo. Granblocket förlades till Högbo Bruk. Mixen av SMHI:s gedigna kunskaper och deltagarnas breda erfarenheter och olika kompetenser gör utbildningen extra intressant.

EU-logo-jordbruksfonden-farg
Back To Top