skip to Main Content

Ödmården och Finnskogen. Några skogshistoriska betraktelser av Lars Kardell.

Under knappt två års tid har jag och några ytterligare personer haft den stora förmånen att vara dialogpartner till Lars Kardell i hans arbete med en innehållsrik bok som innehåller skogshistoriska betraktelser av ett område som till stor del berör Kopparfors Skogars marker. Vi får i bokens 200 sidor hänga med från 1300-tal till nutid där människors brukande av skogen och deras öden skildras.
Skogen har tydligt varit förutsättningen för människors livsuppehälle och även rekreation.
I stundens ingivelse på dagens lunch i Ockelbo gav kommunalrådet Magnus Jonsson en inbjudan till Lars att direkt efter lunchen ha bokrelease i samband med inledningen av Kommunstyrelsens sammanträde.
Efter presentationen av sig själv och bokens innehåll för kommunstyrelsen avrundade Lars med orden. -Historia är intressant och nödvändig att ha koll på. Skogen har varit och är väldigt viktig för oss i Sverige. Det viktigaste är dock att vi funderar på- och resonerar klokt över vad vi framåt skall ha skogen till.
Lars Kardell är Professor emeritus Vid SLU, han blev professor i miljöanpassat skogsbruk 1973, han har undervisat vid SLU mellan 1962 och 2001, han har framförallt arbetat med förhållandet mellan människa och skog, han var pionjär när det gäller arbete med skötsel av tätortsnära skogar med inriktning på rekreation, han blev Hedersdoktor vid GIH mycket beroende av det arbetet, 2006 blev han hedersdoktor vid Kungliga Veterinär och Landbohögskolan i Köpenhamn. Lars har givit ut ca 350 publikationer och lagt ut ca 500 fältförsöksytor. I hemmet har han ca 200 hyllmeter litteratur.

Per Mellström

 

.

Back To Top