skip to Main Content

Hanna Staland blir ansvarig för Hållbarhet och Certifiering hos Kopparfors Skogar

Vi kan med stor glädje meddela att Hanna Staland fått den nyinrättade tjänsten som ansvarig för Hållbarhet o Certifiering hos Kopparfors Skogar.
Hanna har i grunden en Skogsvetarutbildning på SLU. Hon disputerade i skogshistoria/ekologi 2008 och har medverkat i ett flertal vetenskapliga publikationer. Hon har arbetat som universitetslärare i ämnena skogshistoria och vegetationsekologi.
Från 2009 har Hanna haft följande befattningar: Ekolog, vikarierande chef för Hållbarhet och kommunikation, Hållbarhetsspecialist och Hållbarhetsutvecklare. Inom några av tjänsterna har det också ingått arbete med FSC, PEFC och ISO 14001.
Hanna har deltagit i flera arbeten kopplade till frågor som rör utveckling av miljö- och naturhänsyn, artskydd samt hållbarhet på riksnivå. Detta både inom och utanför de företag hon arbetat på.
Hon har arbetat med metodutveckling, instruktioner, certifiering, mentorskap samt utbildning av egen personal och entreprenörer.
Hanna kommer närmast från en tjänst på StoraEnso och kommer att tillträda sin tjänst 1 juni.
Vi på Kopparfors hälsar Hanna hjärtligt välkommen..

Back To Top