skip to Main Content

Hur mycket älgspillning finns det i skogen?

Hur mycket älgspillning finns det i skogen?

Den frågan håller just nu på att få svar i olika områden i Sverige och så även på delar av Kopparfors markinnehav.
Spillningsinventering av älg (och rådjur) är en av flera basmetoder i älgförvaltningen.
Inventeringen visar trender i älgtäthet över flera år. Måttenheten är antal älgar per 1000 ha i vinterstam. För att kunna skatta det värdet krävs också en uppgift om hur många spillningshögar/dygn som en älg producerar. Värdet ligger normalt i intervallet 11-19 spillningshögar/dygn. Inventeringen sköts praktiskt via appen ”Viltdata” och utförs av jägare i befintliga jaktlag. Inventeringarna redovisas också sedan något år tillbaka i samband med beräkningarna av älgtäthet via verktyget LST-Moose som Sveriges Lantbruksuniversitet tagit fram.

 

.

Back To Top