skip to Main Content

Lyckad naturvårdsbränning vid Gropabo

Kopparfors har nyligen utfört en naturvårdsbränning vid Gropabo mellan Los och Voxna. Ca 16 ha äldre brandpräglad tallskog, där en stor del av granen huggits ur innan, brändes.

Val av objekt görs utifrån möjlighet att göra största möjliga nytta för arter och ekologi samtidigt som bränningen kan utföras så säkert som möjligt. Tidigare brandpräglade områden med höga naturvärden väljs i första hand. Kopparfors har investerat i pumpar, slang och annan utrustning för att kunna utföra naturvårdsbränningar så säkert som möjligt, både vad gäller minimering av risker för spridning utanför planerat område och säkerhet för de människor som deltar.
Val av bränningstillfälle med hänsyn till vindar och andra väderbetingelser görs omsorgsfullt. Det är en självklarhet att ha helikopter på plats för att ha möjlighet att vattenbegjuta från luften och kontrollera kanter och gnisthopp.
Brandförloppet vid en planerad bränning styrs genom det sätt antändningen utförs. Antändningen sker via tändkannor med vätska som antänds i ett munstycke och droppar ner på marken.
Bränningarna utför med egen personal och personal från de skogsvårdföretag vi normalt samarbetar med när det gäller andra åtgärder, t ex röjning och plantering. På det sättet utvecklar vi hela tiden kompetensen. Den kompetensen har vi stor nytta av det när det blir frågan om eftersläckning av skogsbränder och hantering av brandrisk. Att arbeta tillsamman med naturvårdsbränning stärker gruppkänslan och stimulerar samarbete i andra frågor.

 

.

Back To Top