skip to Main Content

Föryngring

Som namnet antyder är föryngringsavverkning ett steg mot att skapa en ny generation skog. Redan i samband med planering av avverkningen sätts en plan för hur marken ska återbeskogas – val av markberedningsmetod och trädslag. Cirka 70% av Kopparfors hyggen harvas och resterade högläggs med antingen grävmaskin eller högläggare. Därefter planteras barrträd från förädlat frö. Kopparfors planterar ungefär 5 miljoner plantor per år.

Kopparfors mål är att beståndsanläggningen ska ske så kort tid som möjligt efter föryngringsavverkning. Idag tar det i snitt cirka 1,5 år innan det nya beståndet är på plats.

Back To Top