skip to Main Content

Fungerande skogsvårdsföretag är en förutsättning för Kopparfors skogsbruk

Under 2022 gjorde ca 175 skogsvårdsarbetare ca 8 500 dagsverken för att skapa bästa förutsättningar för Kopparfors skogsbruk. Skogsvårdsarbetarna finns hos företag som specialiserat sig på en eller flera av åtgärderna markberedning, plantering, röjning samt inventeringsarbeten. De arbetar oftast säsongsvis.  Skogvårdsarbetarna finns delvis boende i vår geografi eller så kommer de till vår geografi från andra länder för att arbeta under säsongen.

Kopparfors ställer flera krav på skogsvårdsföretagen. Bl a skall de ha fast driftställe i Sverige och inneha svensk F-skattsedel, de skall inneha svenskt PEFC-bevis, ha hängavtal med GS-facket eller vara medlem i arbetsgivarorganisation som är knuten till det avtalet samt inneha ansvarsförsäkring.
Kopparfors tillåter inga underentreprenörer när det gäller skogsvårdsföretag. Kopparfors ställer också krav på kunskap och utbildning när det gäller natur- och kulturhänsyn och följer tillsammans med skogsvårdsföretagen upp utförda åtgärder.

Back To Top