skip to Main Content

Vindkraften på Kopparfors mark ger nästan 1,5 TWh

På Kopparfors mark står det 144 vindkraftverk som ägs och drivs av olika företag. De senaste åren har dessa verk producerat nästan 1,5 TWh el per år. Det motsvarar ungefär en tredjedel av all el som förbrukas inom Gävleborgs län eller ungefär den el som en halv miljon elbilar förbrukar. Mest el produceras under vintermånaderna. Det beror på att det i Sverige normalt blåser mer på vintern. Dessutom är kall luft tyngre än varm luft och ger därför mer kraft åt vindkraftverkets rotor. I diagrammet ser man hur medelproduktionen per vindkraftverk på Kopparfors mark varierar under året.

Back To Top